When The Dogs Assailed Their Masters


Concept – Choreography:
Linda Kapetanea, Jozef Frucek


Composer: Vassilis Mantzoukis
Costume design: Isabelle Lhoas
Lighting design: Perikles Mathiellis
Sound design: Chris Parapagidis


Live Music Perform: Vassilis Mantzoukis
Thanos Kazantzis, Nikos Papaioannou
Panagiotis Manouilidis
Photos by: © Mike Rafail


Athens & Epidaurus Festival 2017